”Vittnen ha nu hörts mot tyske montörerna Gustaf Koch och Josef Wanjura, hvaraf framgick, att W. medels en hopvikt, tjock järntråd tilldelat hästen i fråga flere slag öfver ryggen samt dragit hästen i näsan. Koch hade, som han förut erkänt, sparkat hästen. K. bötade 10 kr. och W. 30 kr. Man må hoppas att målet öfverklagas af åklagaren.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 8 oktober 1902)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Sträckningsbild Vasagatan sett från Kungsportsavenyn ca 1900.