”Älg- och rådjursjakten i södra Bohuslän har under denna höst varit mindre lönande än vanligt. Såvidt kändt är har icke en enda älg skjutits under jakttiden, och endast några få rådjur ha hittills nedlagts, skrifves till Göteborgs-Posten. Älgstammen befarades i fjol vara alldeles utgången, ty icke en enda älg spårades eller sågs under dåvarande jakttid. Men i höst har dock en och annan varit synlig, och man vet nu åtminstone några exemplar af det ståtliga villebrådet finnas där. Kanske äro de just desamma, som i vintras summo öfver Göta älf från västgötastranden.” (Ur: Göteborgs-Posten 11 oktober 1902)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Elg. i Slottsskogen d. 11 Okt 1913.