”Det vid Klippans varf nybyggda skonertskeppet ’H.C. Grube’, såldt till Marstal i Danmark, har i dag afgått häifrån på sin första resa. Fartyget går till England med trälast.

– Ej mindre än nio segelfartyg ha under det senaste dygnet ankommit hit från utrikes orter med laster af kol, salt etc.

– Den 23 sept., under det ’Skäggald’ låg förtöjd i hamnen vid bojarna utanför tullhuset, sprang af någon anledning kättingen till boj nr 1, hvarför bojen togs på land. I dag håller man på med att skrufva ned nytt bottenfäste för nämnda boj, hvilken sålunda snart åter varder utlagd på sin plats.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 18 oktober 1902)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Vy mot öster med Göta Älv och hamnen med Masthuggskajen anlagd 1888-1902 och Stigbergskajen 1906-1910.