”En 70-årig kvinna, änkan Maria Sofia Pettersson, boende n:r 10 Brunnsgatan, blef i går på middagen å Haga Kyrkogata nära Vasagatan öfverkörd af en elektrisk spårvagn.

Vid tillfället möttes tvänne vagnar och änkan P., som hade sin uppmärksamhet riktad endast på den ena vagnen, skulle gå tvärs över gatan när den passerat förbi, men kom då midtför den från andra hållet framilande vagnen, af ´hvilken hon erhöll en så våldsam knuff att hon kastades omkull och i fallet ådrog sig ett svårare benbrott i vänstra underbenet, ett starkt blödande sår i pannan samt en del kontusioner å vänstra höften. Hon fördes genom polisens försorg till Sahlgrenska sjukhuset, där hon nu vårdas.” (Ur: Göteborgs-Posten 22 oktober 1902)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Haga Kyrkogata parti mot norr.