Sarah Bernhardt anländer, som bekant, hit i dag kl. 9,25 f.m. med nattsnälltåget från Kristiania. Säkerligen skola många begagna sig af tillfället att vid Bärgslagernas station hälsa den stora divan, som – vi djärfvas vara nog indiskreta – i går fyllde 58 år, välkommen på nytt till Göteborg, där hon icke varit sedan juni 1883. Vi meddela ett porträtt af Sarah i privatlifvet äfvensom en bild från hennes uppträdande i Stockholm som Hamlet, i hvilken intressanta uppgift vi tyvärr icke få se henne.

Sarah Bernhardt gaf i går middagen en matiné på Kristiania Nationalteater, hvarvid Phèdre uppfördes. Teatern var fylld till sista plats, mäler ett telegram till Göteborgs-Posten, och stycket mottogs med oändligt jubel och en mängd inropningar af den fräjdade divan. Teaterchefen Björnson öfverräckte under publikens hänförelse till madame Bernhardt en praktfull lagerkrans med band i de norska färgerna, hvarefter orkestern spelade fanfarer.” (Ur: Göteborgs-Posten 23 oktober 1902)

Bilden i sidhuvudet och nedan är hämtade ur Göteborgs-Posten 23 oktober 1902.