”Göteborgs Vinter-Tivoli som nu har inflyttat i f.d. Scholz’ menageribyggnad var under gårdagen till trängsel besökt och syntes besökarne, mest småttingar, med förtjusning taga del af de många förlustelser som det finnas att välja på. Största frekvensen rönte nog den präktiga karusellen, kasperteatern och ’Coloseum’, å hvilket sistnämnda ställe man fick se den stora jordbäfningen i Schemacha 17 febr. i år, tjurfäktning i Spanien, gorilla- och lejonjakter, mordet å amerikanske presidenten Mc Kinley m.m. Stort tillopp var äfven vid skjutbanan samt jättedamens förevisande. Som man ser är det ett litet Eldorado för de små som nog ej komma att underlåta besöka tivolit.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 3 november 1902)

Bilden i sidhuvudet och nedan är hämtad ur Göteborgs-Posten 1 november 1902.