”Den sista emigrationsräkningen visar dystra siffror. Under detta års tre första kvartal ha från Sverige utvandrat icke mindre än 23,712 personer (svenska undersåtar, sålunda icke medräknadt personer från andra land). I denna siffra äro inräknade endast de som utvandrat från Göteborg, Malmö, Helsingborg eller Stockholm, och endast de, som utvandrat till främmande världsdelar, sålunda icke de, som utflyttat till europeiska länder.

Denna siffra – nära 24,000 – är betydligt större än motsvarande siffror för de senaste fyra åren. Emigrationssiffrorna för de tre första kvartalen äro nämligen för åren:

1898 – 5,959,

1899 – 8,284,

1900 – 12,002,

1901 –15,051,

1902 – 23,712

Ökningen är, minst sagdt, betyande. Årets siffra är 50 procent större än fjolårets, den visar en fördubbling på två år och fyrdubbling på fyra år.

Af de i år emigrerade komma 1,769 på Älfsborgs och Kalmar län, 1,383 på Hallands län, 1,324 på Göteborgs och Bohus län samt 1,251 på Skaraborgs län.

Den största ökningen faller i år på Värmland, Gäfleborgs och Falu län. Från Stockholms stad ha i år utvandrat 1,154 personer.

Man måste gå tillbaka till den stora emigrationsperioden på 1880-talet för att finna så höga utvandrarsiffror som detta års.” (Ur: Göteborgs-Posten 11 november 1902)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Drottningtorget. Emigranter som anlänt till Göteborg.