”Det var en den fagraste senhöstdag i lördags. Från molnfri himmel lyste solen klar och värmande. Solstrålarne spelade fritt genom de aflöfvade trädens grenar i planteringarne och reflekterade sig i markens guldpansar af falnade blad i glödande färgtoner. Höstens stormar hvilade sig efter sina senaste anlopp. Det herskade ett riktigt önskeväder för de personer, som af lördagen vilja göra en allmän friluftsdag i Slottsskogen.

Parkdagsifrarne kunde också glädja sig åt att deras idé vunnit anklang. Betydligt flera promenerande rörde sig i förgår i den vackra skogens gångar än på den första parkdagen. Vid korsningarna mellan körbanan rundt stora dammen och de breda stråkvägarna genom Slottsskogen hade rätt täta grupper dragit sig samman.

Den vackra anblicken af framilande ekipager och galopperande ryttare i snabb omväxling fängslade här fotvandrarne. För den som redan i lördags åtta dagar sedan varit åskådare till det anslående skådespelet, erbjöd detta egentligen ingenting nytt, med undantag af att höstsolen nu spred sin glans öfver det hela och antalet ryttare ökats. Fältridtklubben hade nämligen inställt sin beramade jaktridt för dagen och ett flertal af dess medlemmar hade i stället begagnat tillfället till en promenadridt i Slottsskogen. Men reprisen hade icke förlorat något i tilldragande behag och skådespelet hör för visso till dem, som man aldrig tröttnar på att återse.

Vi ha ju redan i helgdagarne värkliga parkdagar i Slottsskogen, men af friluft kan en storstadsbo aldrig få för mycket. Tanken att äfven ägna några timmar af lördagen åt en allmännare utflykt dit bör därför icke förfalla, utan tvärtom samla allt flera anhängare. Det första villkoret för att dessa sträfvanden skola vinna största möjliga anslutning är dock att principaler och affärsmän i vidsträcktare mån än hvad hittills skett göra lördagen till en ’half holiday’, d.v.s. stänga kontoren för dagen kl. 2 em. Då först kan det bli riktigt lif i ’parkdagarne’. (Ur: Göteborgs-Posten 17 november 1902)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Lilla dammen i Slottsskogen.