”Då skall du ha dig en neka! Utbrast i fredags afton John V. Andersson, boende i n:r 140 Käkbensgatan i Majorna, då han å Allmänna vägen slog sin ena arm om timmermannen Olof Amandus Olssons veka lif samt – körde den ena handen ned i hans ficka och tillgrep pängar, enligt Olssons uppgift 11 kr. 81 öre, men enligt Anderssons endast 1 kr. 53 öre (en tia skulle ha fallit på gatan). Anledningen hvarför A. skulle ’vekas’ var, att han vägrat bjuda den honom fullkomligt obekante Olsson och hans likaledes okända sällskap på öl. Det fräcka tilltaget anmäldes genast för polisen, som inom kort ertappade den skyldige. Han var i går inställd inför poliskammaren. Målet remitterades. Andersson är född 1883 i Majorna.” (Ur: Göteborgs-Posten 18 november 1902)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: parti av Allmänna Vägen mot Ö.