”Om kvinnans politiska rösträtt höll änkeprofessorskan Ann-Margret Holmgren föredrag i går afton å Högskolans stora sal inför en talrik publik, som med lifligt bifall mottog den liffulla, kraftiga framställningen. Kvinnorna borde med hela energi arbeta för ernående af denna rösträtt samt ej frukta för hvarken hån eller åtlöje eller segt motstånd. Och arbetet borde börja genast, då det ej någonsin vore för tidigt att främja en god sak.

Professorskan Holmgren var på kvällen af ett 30-tal damer och herrar inbjuden å Restaurang Öster till ett samkväm, vid hvilket skolföreståndarinnan fröken Eva Rodhe i ett anslående tal framförde de närvarandes tack till hedersgästen.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 2 december 1902)

Bilden i sidhuvudet av okänd fotograf – http://sok.riksarkivet.se/sbl/bilder/13743_7_019_00000261_2.jpg, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=31519795