”Det är icke ofta man på senaste tiden hört talas om nya fartygsbeställningar utom beträffande de tyska varven, vilka av lika kända som förklarliga grunder ha fullt upp att göra både med nybyggnader och reparationer. Överallt i världen i övrigt lider skeppsbyggeriet av mer eller mindre kännbar brist på arbete, och många av utlandets större skeppsvarv ha reden länge praktiskt taget delvis inställt sin verksamhet. En av de förnämsta orsakerna till dessa förhållanden är att det är så sällsynt att det ännu finnes något rederi, som har råd att beställa nytt tonnage. De flesta lida ännu hårt av sviterna efter en under högkonjunkturens sista skede alltför kraftig frammarsch i fråga om nybeställningar. Det är därför så mycket mer glädjande att erfara, att ej blott ett svenskt rederi sett sig i stånd att kunna beställa ett stort nytt oceanfartyg, utan även att beställningen kunnat hamna i Sverige, trots den svåra och kännbara tyska konkurrensen på området.

Detta rederi är Aktiebolaget Svenska Ostasiatiska Kompaniet, och varvet, som mottagit beställningen, är Götaverken. Kontraktet, som underskrivits i dagarna, avser byggandet av ett 9,500 tons motorfartyg med 2 st. Dieselmotorer av Götaverkens tillverkning, vardera om 2,000 ind. hkr. Fartyget får följande dimensioner: Längd mellan p.p. 425’, mallad bredd 56’, mallat djup 30’ 8”, djup till shelterdäck 38’ 8”. Djupgåendet på full last blir 26’ 5” och farten 12 ¾ knop.

Fartyget skall byggas till Eng. Lloyds högsta klass spec. surwey. Det får 3 däck och 5 lastluckor, av vilka tvenne för om främre däcksbyggnaden, en emellan denna och överbyggnaden midskepps samt tvenne på akterdäck. Luckorna komma att betjänas av 11 st. elektriska winchar. Elektriskt drivna bli även en förhalningswinsch samt styrmaskinen. Fartyget får 6 st. bottentankar tillika avsedda för brännolja, samt piktankar.

I fråga om inredningen förlägges salongen och en passagerarhytt samt hytter för styrmän och stewart m.m. till främre däckshuset samt i ett hus därovanpå befälhavarehytt och på övre kommandobryggan navigationshytt. Midskepps på babords sida om maskinkappen beredes plats för maskinbefäl, mässrum, penteri o.s.v.

Radiohytten förlägges till båtdäcket midskepps, och i ett däckshus akteröver får styrmaskinen sin plats. Detta däckshus skall även inrymma tvenne manskapsmässar, medan inredningen i övrigt för manskapet utföres under däck akterut.

Det säger sig självt, att hela fartyget, dess skrov, utrustning och inredning blir i alla avseenden fullt modernt.” (Ur: Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 13 januari 1923)

Bilden i sidhuvudet är hämtad ur Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 13 januari 1923 och visar en ritning över fartyget.