”Vilken dag som helst är skidbacken i Slottsskogen, Bragebacken kallas den, färdig att invigas. Man väntar endast på något mera snö – det tunna täcke, som fallit över våra orter ni i dagarna, är nämligen ännu något för tunt.

Polisdomare Berger, som är ledamot av den speciella kommittén för Bragebacken, har till och med bebådat vid samtal med Göteborgs Dagblad, att invigningen av backen eventuellt kan ske nästa söndag, om det blir mera snö till dess. Därmed har Göteborg fått en briljant ny attiralj för sin vintersport. Backen hör visserligen inte till de större i landet, men den är modernt och fint tänkt och utförd. Ritningarna har gjorts av experten ingeniör Norling. Bredvid det stora stupet finnes ett mindre för nybörjare. Nu återstår av arbetet endast iordninggörandet av backens nedre del, platsen för Telemarkssvängarna. Den skall gräsbesås, vilket naturligtvis inte kan sek förrän i vår.

Det har talats om att Bragebacken blivit så gränslöst dyr. Polisdomare Berger kan ännu inte nämna någon siffra. Statsarbetena ha som bekant utfört arbetet, och ingen vill sticka under stol med, säger polisdomare B., att kostnaden nog överstiger det man ursprungligen tänkte sig.” (Ur: Göteborgs Dagblad 17 februari 1923)

Bilden i sidhuvudet är hämtad ur Göteborgs Dagblad 17 februari 1923.