”Det musikaliska programmet för jubileumshögtidligheterna den 8 maj är nu i det närmaste klart. Som redan förut meddelats har Anders Österling skrivit texten till en kantant, som Wilhelm Stenhammar komponerat.

Kantatens första avdelning utföres på Gustaf Adolfs torg av en manskör, ackompanjerad av en militärmusikkår. Alla Göteborgs bästa manskörer äro representerade i denna jubileumskör, som består av nära 200 sångare, vilka nu repetera under ledning av kapellmästare Tor Mann. Dr Stenhammar skall dirigera vid själva festen, men befinner sig för närvarande på en konsertresa och kan själv endast leda de sista repetitionerna.

Under kransnedläggningen framför statyn kommer ett musikstycke att utföras, förmodligen Naumanns ’Ädla skuggor, vördade fäder’.

Kantatens andra del skall utföras vid utställningens öppnande på den stora planen nedanför minneshallen. Formen för intåget är inte fullt klar, men det blir någon slags marsch med fanfarer. Här medverkar samma manskör som på Gustaf Adolfs torg samt dessutom en kör på 1,000 skolbarn, vilka inövas under ledningen av musikdirektör Werter Carlsson.

Förberedelserna för högtidligheterna på Gustaf Adolfs torg ha i dag tagit sin början. Den stora läktaren framför rådhuset är sedan i morse under uppförande.” (Ur: Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 17 april 1923)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Sångarmöte 1923. Värmlandssångare.