”Pellerins margarinfabrik vid Olskroken, som under dess korta tillvaro af endast ett halfår svingat sig upp till den förnämsta i landet, hvilket äfven skönjes af den guldmedaljutmärkelse fabriken tillerkändes vid årets industriutställning i Malmö, har funnit så stor afsättning för sina tillverkningar, att fabriken befunnits otillräcklig.

En tillbyggnad af densamma är nära förestående och nya maskiner för ökad tillverkning äro införskrifna, hvarigenom undvikes det nu nödtvungna öfvertidsarbetet.

Genom denna utvidgning hoppas fabri­ken kunna lättare expediera alla ingångna ordres. Det är beräknadt, att fabriken efter utvidgningen skall kunna tillverka icke mindre än 17,000 kilo margarin dagligen.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 16 oktober 1896)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Burk från Pellerins Margarinfabrik. Ena sidan föreställer en skäggig gubbe som på ena armen håller en tunna med texten ”Pellerins Margarin Göteborg”, och vid fötterna står en låda med texten ” Fabriken Paris Southhamton 7 Guldmedaaljer”. På andra sidan finns ”Pellerins Margarin Göteborg med medaljonger Malmö 1896, Boulogne 1886, London 1805, Lyon 1885, London 1888, Glasgow 1890. Paris 1888″#På locket står samma text, samt ”Grädd” intryckt.