”Stor folksamling orsakade i går e. m. en sjunkande pråm tillhörande f. d. sjökapten Karl Lidbeck och la­stad med 200 hl. salt. Pråmen hade aftonen förut blifvit förtöjd vid kajen å Packhusplat­sen. Emellertid hade vattenståndet i elfven blifvit lägre, så att båtens för af landfästet hölls öfver vattnet under det aktern allt mera sjönk tills hela pråmen drogs ned i djupet. Anstalter äro redan vidtagna iör att ta prå­men upp igen, med hade detta ej ännu på middagen lyckats.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 17 oktober 1896)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Packhusplatsen 1922.