1800-talets Göteborg

Spårväg till Långedrag och Särö?

”Något rätt ovanligt är det att två sådana badorter som Särö och Långedrag samtidigt äro till försäljning utbjudna.

Hvad Långedrag angår har det uppgifvits, att man tänkt af detsamma göra ett slags utvärdshus, något à la Köpen­hamns Klampenborg. Till sistnämnda plats leder som bekant spårväg, och en sådan skulle icke vara omöjlig att få till stånd äfven till Långedrag. Utefter ka­jen genom Majorna skulle den då gå öfver Sanna. Som bekant skola vägliderna i Frölunda sänkas, så att inga större svå­righeter komme att där möta för anlägg­ningen. Och så skulle Långedrag blifva öppet äfven vintertiden.

Göteborg har nu faktiskt icke något ut­värdshus i egentlig mening, och det är ju antagligt att en så stor stad i längden icke kan vara utan dylikt, då t. ex. Stock­holm har en hel samling.

Hvad den omnämnda spårvägen angår påstås denna från Långedrag kunna med lätthet utsträckas genom orten till det för sin naturskönhet bekanta Särö. (Ur: Göteborgs Aftonblad 11 oktober 1897)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: G.K.S.S. kappsegling d. 5 Aug. ut f. Långedrag 1912.