1800-talets Göteborg

Är det strejk?

“Om det är strejk eller ej, det vet jag verkligen inte“, svarade dispo­nenten Laurin vid Karl Johans mekaniska verkstad, på vår förfrågan om strejk där utbrutit. “Men faktum är att arbetarne i går utan vidare aflägsnade sig och att de ej sedan återvändt. Arbetarne begärde i september lönepåökning. Denna bevilja­des den 15 samma månad och priset sat­tes till 30 öre i timmen. Nyligen till­sände gjutareförbundet mig en ny prislista efter hvilken arbetspenningen skulle blifva 35 öre. Men jag håller mig till öfverenskommelsen af den 15 september.“ Strejken omfattar 18 gjutare och 7 lär­lingar.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 22 oktober 1897)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Motiv av Göteborgs hamn, slutet av 1800-talet. Taget från Karl Johans kyrka.