1800-talets Göteborg

Rymmare från ångaren Tellus

”Från ångaren ”Tellus”, kap­ten Otto Ekman, rymde 15 dennes här påmönstrade hemmahörande ynglingen Anders Amandus Andersson.

Rymmaren som i dag på e. m. var instäld inför poliskammaren anförde att han såsom varande sjuk flera gånger förgäfves bedt kaptenen att få afmönstra. Han företedde nu ett i dag utgifvet sjuk­betyg af doktor Ljungberg af innehåll att Olsson var lidande af mag- och tarm­katarr.

Kapten Ekman vidhöll genom ombud sitt ansvarsyrkande.

Målet blef remitteradt till rådhusrätten, och tilläts Andersson att vistas på fri fot.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 27 juli 1898)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Digitalt museum:

Fartyg: TELLUS

Bredd över allt 9,1 meter

Längd över allt 62,4 (LPP) meter

Reg. Nr.: 2535

Rederi: Stockholms Rederi AB Svea

Byggår: 1882

Varv: Motala Warf i Norrköping