”Ett sällskap utländska resande, bestående af 3 damer och 2 herrar, hade i förgår varit uppe vid Del­sjön och var vid 4-tiden på e. m. på åter­resa till staden, då-i den branta liden vid Lilla Torp tistelstången till vagnen brast, hvarvid vagnen stjelpte, och de resande ka­stades ut. Kusken samt den herre, som satt å kuskbocken, sluppo helskinnade undan, hvaremot de som suttit inne i vagnen fingo svåra kontusioner. Särskildt en äldre dam blödde starkt ur ett sår vid tinningen. Vag­nen, tillhörig Göteborgs hyrverksbolag. blef betydligt ramponerad. Sedan de resande fått sina sår tvättade och ny vagn anländt, fortsatte de färden till staden.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 18 augusti 1898)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från ett STF vykort, 1940-talet och visar Lilla Torps huvudbyggnad som uppfördes under 1700-talet.