1800-talets Göteborg

Sinnesrubbad af religionsgrubbel

”Jungfrun Hulda Fredrika Johanson omhändertogs i dag å Nils Ericsonsgatan, enär hon visade tydliga tecken till sinnessjukdom. I droska afförd till doktor Nordenfelt blef hon efter undersökning re­mitterad till dårhusafdelningen å Gibraltar.

Johanson, som är 24 år gammal och har anställning hos bagare Svenson, n:r 13 Snickaregatan, har på grund af religionsgrubbel blifvit vansinnig.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 9 september 1898)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Gibraltar, Göteborgs Arbets- och försörjningsinrättning, entrén 1915.