”Kontrakt om leverans af all finhuggen sten öfver sockeln har i dagarne afslutats med Kessel & Röhls granitaktiebolag genom deras härvarande representan­ter, hrr H. L. Liepe & Son.

Arbetet skall utföras af röd Våneviksgranit som sedan länga tider i utlandet vunnit allmänt erkännande för sin färg­rikedom och motståndskraft, men först nu kommit till användning vid något större arbete inom landet.

Slottet kommer som bekant att upp­föras helt och hållet af granit. Alla fönsteromfattningar, listverk etc. komma i allmänhet att hållas rikt profilerade. Äfvenså kommer en del i granit ut­huggna figur- och djurornament att ut­föras.

Slottet blir den första större moderna byggnad här i Sverige som helt och hål­let uppförts af detta enligt en fackmans uppgift vårt bästa och hållbaraste byggnadsmaterial.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 15 februari 1899)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Digitalt museum: Vy av av det nybyggda Tjolöholms slott, parksidan. Tjolöholms slott byggdes på order av James Frederick Dickson 1897-1904.