”Kapplöpningarna vid Partille ega som bekant mm i morgon. Blir vädret godt torde löpningarna bli så mycket mer talrikt besökta, som det kan­ske är sista gången sådana hållas på Partillebanan.

För att tillmötesgå uttalade önskningar från personer boende i närheten af järn­vägen Alingsås—Partille och hvilka måste använda det på söndag kl. 1,36 till Par­tille ankommande tåget, uppskjutas löp­ningarnas börjande en qvarts timma till 1,45 e. m.

Tåg afgå från Göteborg kl. 11,20, 11.55, f. m., 12,40 och 12,54 e. m. samt från Partille kl. 4.26, 4,47 och 5,18 e. m.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 27 maj 1899)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Kapplöpningarne å Kviberg d. 2 Juni 1912.