”Ett vexlande, på äfventyr rikt lif har hr Carl Dahlgren, som f. n. är på besök här i staden hos an­höriga och vänner, lefvat. Hr Dahlgren är infödd göteborgare. Såsom yngling utgick han såsom frivil­lig i dansk-tyska kriget och utmärkte sig för glänsande tapperhet i många slaktningar. År 1867 deltog han i ge­neral Robert Cornelis Napiers expedition mot kejsar Theodor af Abbessinien och bär såsom minne däraf tapperhetsmedalj.

Äfven i fransk-tyska kriget 1870 – 1871 deltog han och stod sida vid sida med sin kamrat och vän hr S. B. Nilsson, också han göteborgsbarn och för närvarande vaktmästare å härvarande trikinbyrå. Han utmärkte sig där i Främlingslegionen för stor tapperhet.

Dahlgren afreser om några dagar till London, där han är bosatt och innehar en större affär.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 4 juli 1899)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från: Av This image is from the Canadian Illustrated News, 1869-1883, held in the Library and Archives Canada under record 3724, Offentlig eiendom, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=197894.