”Fältridtklubbens jaktridt i går på e. m. å Mölnlycke å Råda egendomar började, med löjtnant Linton på “Fulla“ till master, vid 3-tiden på e. m. vid Mölnlycke fabriker och fortsattes till Wendelsberg öfver en mark som trots af regnet dock var ganska god. Den massa hinder, grafvar, stenmurar, diken och koppelräck togos flott. Under den snabba ridten hunno till och med två ryttare ej följa sina hästar. Några kyllerbyttor inverkade ej på det goda humöret. Hundarne visade snabbt vägen, lydande sin masters, grefve Wachtmeisters, tillrop in i närmaste skog öfver stenmurar och stubbar tills åter det fria fältet inbjöd till galopp.

Från en jaktvagn hade herr och fru Wendel åskådat jaktens gång.

Efter jaktens slut hade disponent ooh fru Wendel artigheten att bjuda sexton ryttare på förfriskningar, hvarpå hemfärden till Göteborg anträddes på tåg.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 5 oktober 1899)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Digitalt museum och visar Råda säteri.