”Drätselkammaren har, som i går meddelades, hemställt att den af styrelsen för Renströmska bad- och tvättanstalten föreslagna nya filialen af Renströmska badanstalten måtte förläggas till tomten n:r 34 i 16:e roten vid Stampgatan, i enlighet med den af stadsfullmäktiges beredning uttryckta åsikten.

Stadskamreraren P. Andréen har i sitt utlåtande framhållit att platsen för ett nytt badhus bör förläggas längre österut än vid Stampgatan för att blifva lättare tillgängligt för den talrika befolkningen öster om Gullbergeån.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 21 mars 1900)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Stampgatans mynning mot öster sedd åt samma väderstreck (Svingeln). T.v. nr 72 och 74. I fonden (Oscarsdahl) Fredriksdahl. Foto: 1896.