Under rubriken ”Från Allmänheten” fanns det för 120 år sedan en insändare om ”snusket” vid Delsjön, att bada där var sedan länge förbjudet – men vem bryr sig?

”Huru länge skall oefterrättlighetstillståndet vid Delsjön, hvarifrån en stor del af Göteborgs vattenledningsvatten kommer, få fortfara?

Hvarje sommar bada i sjön hundratals stads- och landtbor, som därjemte utefter stränderna ofta förrätta sina naturbehof. Ej sällan tvättas dessutom smutskläder i närheten af inloppen till bassängerna.

Nog kunna stränga åtgärder vidtagas mot dylikt snuskeri.

Göteborgare.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 27 augusti 1900)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Delsjön år 1935.