”Då i går e. m. vid 2-tiden, efter slutad kollossoing å norske ångaren “Aarstein“, liggande i härvarande hamn, lossningsattiraljen skulle bortföras, råkade arbetaren Algot Wilhelm Nilsson, hvilken stod på ett stativ tätt intill lastluckan, att vid dettas rubbning störta ned i lastrummet från en höjd af 32 fot. Han upptogs sanslös och fördes i land, där tillkallad läkare förklarade att, på grund af inre skador, tillståndet var hopplöst. Han fördes till sjukhuset, där han efter ett par timmar afled.

Andersson, boende i huset n:o 10 Mellangatan, var 23 år gammal samt efterlemnar hustru och två barn.

Vid polisförhör i dag på middagen förklarade ett par af den aflidnes kamrater att stufveriförmannen Karlsson satt i gång’ vinschen för hastigt samt ej iakttagit nog försiktighet. Arbetsförmannen å sin sida ville icke vidkänna sig saker till oförsiktighet.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 6 september 1900)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Kolpråmar vid Pustervik 1919, bilden tagen mot norr och Göta älv. I fonden skymtar Göteborgs stads elektricitetsverk.