Ur: Göteborgs Aftonblad 5 januari 1900.

”Den beramade skridskoseglingen i går middag hade lockat flere tusen personer ut till Delsjön. På vägen ut genom Örgryte och förbi Stora Torp ringlade sig en väldig ström af folk, och på sjöns is formligen myllrade det af promenerande. En hel del hade tagit med sig fotografikameror för att på sina plåtar föreviga täflingen.

Man hade väntat sig en treflig sådan, då flera betingelser för att den skulle bli gynsam voro fyllda. Delsjöns is låg spegelklar med en svag imma af fin, lös snö öfver Och kölden var mild, termometern visade en grad under fryspunkten. Men den som makten hafver i vädret hade glömt att styra om en sak, som var ytterst nödvändig för att en skridskosegling skulle komma till stånd, nämligen blåst. Nu var det i det närmaste kaf lugnt, och den ytterst svaga fläkt, man kunde förnimma, var ej nog för att kunna ge de till ett tjugutal uppgående täflande ”vind i seglen”.

Emellertid anordnade man till åskådarnes fromma en liten eskadersegling, hvarefter man strök segel. Publiken tycktes dock taga saken lugnt; en promenad till Delsjön kan äfven vintertid belöna sig själf.

Täflingen kommer, om väderleksförhållandena tillåta, att gå af stapeln nästa söndag, då troligen minst en lika talrik vallfärd kommer att företagas dit ut.” (Ur: Göteborgs-Posten 7 januari 1901)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Delsjön 1902.