”Ett herrligt vinterväder ha vi fortfarande att glädja oss åt i Göteborg. Det förträffligaste slädföre och temperaturen strax under noll. Och man vet också att begagna sig häraf, tyckes det. Slädpartier och bjellerklang hvart man kommer. Särskildt har skolungdomen vid våra flickskolor tagit tillfället i akt att tillika med sina lärarinnor göra uppfriskande utfärder pr drög.

I Slottsskogen åker man på skidor och kälke i liderna, på skridskor på dammarna samt förfriskar sig med vinglögg på restauranten. På Idrottsplatsen roar man sig likaledes på stålsko och på kälke. I Vasaparken till sist har man kanske allra roligast. Där myllra kälkbackarne af skrattande och glammande småttingar.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 5 februari 1901)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Vasaparken d. 28 Dec 1913.