Kategori: Vasaparken

Gipsmodell av högskolebyggnaden i Vasaparken

”En gipsmodell eller reliefkarta i gips öfver Vasaparken är under utarbetning. . Afsikten lärer vara att exponera den för stadsfullmäktige och kanske äfven för allmänheten i akt och mening att visa huru föga en högskolebyggnad inkräktar på utrymmet därstädes. En modell af ajälfva byggnaden skall nämligen uppställas på […]

Herrligt vinterväder!

”Ett herrligt vinterväder ha vi fortfarande att glädja oss åt i Göteborg. Det förträffligaste slädföre och temperaturen strax under noll. Och man vet också att begagna sig häraf, tyckes det. Slädpartier och bjellerklang hvart man kommer. Särskildt har skolungdomen vid våra flickskolor tagit tillfället i akt att tillika […]