”Cirkus hade i lördags och i går samlat en betydligt talrikare publik än som brukar vara fallet under vanliga cirkusförevisningar. Det var också något mera ovanligt som försiggick där. Nästan allt hvad vår stad har att bjuda på i atletväg var samladt där, antingen på arenan eller på åskådareplatserna. Dessutom skulle ju “starke Arvid uppträda.

Genast man kom in, strålade emot en öfver ingången till stallet i stora guldbokstäfver “Arvid Anderson, champion of the world“ med ett draperi af “the star-spangled banner“

och de skandinaviska flaggorna inunder. Öfver och bakom “Arvid Andersson“ var placerad en liten, men energisk musikkår. Publiken representerade nästan uteslutande det starka könet.

Täflingarna omfattade stötning, prässning och brottning. Rätt många voro anmälda till de olika numren, särskildt stötning och brottning. I samtliga visade sig hr Axel Tingdahl mera Öfverlägsen, och han hemförde äfven första priset i alla tre täflingarna.

Efter stötningen skulle “starke Arvid“ upp* träda. Den som väntade att den starke skulle stöfla in helt sakteliga som en elefantnatur ägnar, blef slagen med häpnad. Ty “starke Arvid“ kom inhoppande som en ung killing. Han är för öfrigt inte bara stark, utan äfven helt fager, hvarför vi här meddela hans porträtt, som vi hoppas till våra läsares fägnad.

“Starke Arvid“ var ganska vig och slog till och med volter på arenan och gaf hurtigt och ledigt sina uppvisningsnummer.

Till att börja med tog han en af de kulstänger, man förut begagnat till stötning på två armar, ställde den på ända i handen och balanserade med den på uppsträckt arm. Sedan höll han sig vid “lefvande vikt“ och tog en ung gentleman på samma sätt Därpå tog han tre man och bar omkring på arenan. Men ännu var mister Andersson inte nöjd. Han tar en elegant sväng, som röjer en amerikansk “professional“ — ett “come along, boys“, och så placerar han fem karlar i pyramid och bär dem på fullt uppsträckt arm. Han hälsades äfven af dundrande applåder och inropades upprepade gånger. Af större tyngder prässade han i lördags 140 och i går 150 kilogram. Han erhöll ock som hedersskänk Majornas idrottssällskaps silfvermedalj och en ståtlig silfverpokal.

Resultatet af täflingen blef:

Stötning: l:a pris A. Tingdahl, G. A. K.; 2:a pris

Edw. Andersson, Ö. I. S.; 3:e pris S. Persson, “Kärnan“, Helsingborg; 4:e pris Fritz Andersson.

Prässning: l:a pris A. Tingdahl, G. A. K.;

2:a pris Edw. Andersson, Ö. I. S.; 3:e pris O. W. Sandberg, “Kärnan“, Helsingborg; 4:e pris Otto

Nilsson, Ö. I. S.

Brottning: l:a pris A. Tingdahl, G. A. K.; 2:a

pris Eric Nilsson, ö. I. S.; 3:e pris O. W. Sandberg, “Kärnan“, Helsingborg; 4:e pris H. May, M. L S.

Priserna utgjordes af silfverpokaler och bägare samt medaljer.” (Ur: Göteborgs-Posten 11 mars 1901)

Bilden i sidhuvudet och texten föreställer starke Arvid och är hämtad ur Göteborgs-Posten 11 mars 1901.