”På Köpstadsö förbereds till lördagen den 20 dennes kl. 6 e.m. en »frilufsfest» enligt program, som lofvar att bifva mer än vanligt lockande.

Flera goda förmågor bland sommargästerna komma att medvärka. Man får till lifs såväl »barnfest med bröllopståg, lekar och dans», som musik och sång, hvarjämte en liten glad enaktare, »Lethe», kommer att uppföras i ett större tält. Dansbana är under anläggning. Zigenarläger med spåkvinnor, marknadsstånd af flere slag, buffet med smörgåsar, öl och diverse förfriskningar, kulörta lyktor och till slut ett briljant fyrverkeri! Hvad kan man mer begära!

Ångbåt afgår till Köpstadsö från staden kl. 5,15 e.m. (obs. samma båt som till Styrsö Hafsbad direkt), från Stjernvik kl. 5,30 e.m. och från Styrsö Hafsbad kl. 5,45 e.m. samt från Köpstadsö kl 12,30 på natten till öarne, kl. 1 på natten till staden.

»Köpstadsö vänner» arbetar som bekant efter samma plan som »Arboeres» för Styrsö att nämligen genom väganläggningar och planteringar försköna Köpstadsö. Ny väg är i år anlagd till den af sällskapet arrenderade täcka lekplatsen »Smutten», där friluftsfesten kommer att gå af stapeln.” (Ur: Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 15 juli 1901)

Festen lockade omkring 400 personer till Köpstadsö rapporterade Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning den 22 juli 1901: ”Köpstadsö vänners friluftsfest gick i lördags av stapeln och blef en kärkommen omväxling för södra skärgårdens badgäster, som allt sedan branden å Bratten varit i saknad af de sedvanliga sommarnöjena. Därför hade också en hel mängd infunnit sig från angränsande öar och äfven från staden kommo en del senare på aftonen, så att de besökandes antal uppgick till omkring 400.

Festen inleddes af en väl affattad prolog, därefter följde en barnfest med bröllopståg, lekar och dans. En käck beväring roade med sina muntra och glada visor. Dessutom exekverades musik och sång. Vid 9-tiden uppfördes i ett för ändamålet uppfört tält Harald Leipzigers lilla glada och pigga enaktare »Lethe» som gifvits under mycket bifall en 50 gånger å Folkteatern i Stockholm och nu för första gången uppfördes i Göteborg. Spelet sköttes på alla händer utmärkt och med förvånande säkerhet och belönades af publiken med ljungande applåder. Därefter vidtog en liflig dans fram till småtimmarne. Under dansen afbrändes ett ståtligt fyrverkeri. Festens kanske mest anslående punkt var då vid ett-tiden i den ljumma och härliga sommarnatten ett zigenarfölje slog sig ned på en hög bergplatå, rundt omkring upplyst af marchaller och bengaliska eldar och därifrån lät höra några härliga sånger, som klingade förtjusande ut i rymden.

Festen ägde rum å det af sällskapet Köpstadsö vänner arrenderade området benämnt »Smutten» som är beläget i en grönskande daltjusa strax väster om kallbadhuset. Sällskapet har anlagt en väg dit och platsen är den vanliga samlingsplatsen för öns badgäster.” (Ur: Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 22 juli 1901)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Digitalt museum: Vykort daterat 15/5 02.