”Lindholmens mek. verkstad har i dagarne afslutat kontrakt om nybyggnad af en oljetankångare, af ungefär samma typ som den nyligen levererade »Alekper Oseinof», för hr Ali Abaz Dadascheff i Bakur, och dels af en för Nord- och Östersjö-trafik afsedd ångare om cirka 1,200 tons för rederiaktiebolaget »Marin» härstädes.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 14 juni 1902)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Vid Bläsan, personfärjetrafik för arbetare vid Lindholmens varv.