”Konsert och bal vid Styrsö hafsbad gifves i afton såsom recett för kapellmästare Rönn, hvars ej stora men särdeles goda och omtyckta kapell under hans skickliga ledning i sommar beredt gästerna vid Styrsö hafsbad måna angenäma stunder. Hr Rönn kommer att i flera solonummer lägga sin kända stor förmåga som solist i dagen, och orkestern har på programmet bl.a. ouvertyrerna till ’Friskytten’ och ’Mignon’. En särskild dragningskraft har konserten i de sångnummer som utföras af fröken Berta Goldensohn.

Konserten börjar kl. 8 e.m., efter dess slut vidtager balen, och kl. 1 på natten afgår båt till staden med tilläggning vid öarna.” (Ur: Göteborgs-Posten 21 augusti 1902)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Foto som visar Strysö Bratten med kallbadshuset med brygga till höger. På bilden syns även varmbadhuset och hotellet. Omkring år 1900.