”Kanalångaren ’Ragnar’ från Karlstad råkade i går e.m. vid 5-tiden kollidera med en mindre roddbåt vid Lilla bommen, midt för Surtegatan. De två i båten varande personerna, arbetare Carl Larsson och Lars Olsson, den förre boende i Landala, den senare Haga Östergata 20, hvilka voro på väg från Hisingen, där de hämtat s.k. propsved, kommo båda i vattnet. Lars Olsson blef af tillskyndande personer räddad, men kamraten, som ej var simkunnig, sjönk i djupet och omkom. Olyckan berodde, enligt kaptenens mening, på att , enär roddbåten befann sig bakom en bogserångare kaptenen ej observerade den förrän kanalbåten passerat bogserångaren och då var det omöjligt att förhindra en kollision med roddbåten. Draggningar efter den omkomne pågingo i går afton, men utan resultat.” (Ur: Göteborgs-Posten2 september 1902)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Lilla Bommens Torg och hamn 1901.