”Örgryte idrottssällskap afslutade i torsdags sina inomhustäflingar i Exercishuset, hvilka åter taga sin början den 12 jan. Öfningarne komma då att upptaga stafgymnastik jämte öfningar å ban och räck, de senare ledas af medlemmar från Deutscher Turin-Verein, hvilka efter denna förenings upplösning ingått i sällskapet. Pointstäflingarne i höjd-, grn- och trestegssprång, armhäfning och brottning komma äfven att fortsättas.

Resultatet af dessa öfningar torde blifva en större uppvisning till våren. I friluftsidrotten komma täflingar å skridskor, skidor och hockeyspel att anordnas. Afgiften för deltagande i samtliga öfningar är endast 5 kr. per år.” (Ur: Göteborgs-Posten 22 december 1902)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Heden: Exercishuset, interiör år 1901.