”Ny ångare Vid Thorskogs mek. verkstad och vari gick i lördags e. m. af stapeln en ny ångare som vid sjösättnin­gen erhöll namnet “Arla“. Fartyget, af trä på järnspant, är bygdt för verksta­dens räkning och af konstruktion i likhet med ångarne “Tyra“ och “Stella“, erhål­ler 80 indik. hkr:s maskin af Ellingska typen och kommer att redan i slutet af denna vecka afgå från verkstaden för att såsom lastdragare mellan Venerna hamnar och Göteborg börja sina turer under be­fäl af kapten Amand. Olsson.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 14 juli 1896)

Samtidigt härmed sträckes kölen till ytterligare en liknande ångare.

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Digitalt Museum: Thorskogs slott är beläget i Torskog i Lilla Edets kommun i Bohuslän. Slottet byggdes 1892 ett par hundra meter från Göta älv, på älvens västra strand. I dag är Thorskogs slott konferensanläggning och festvåning.
Thorskogs Slott byggdes 1892 av varvspatron Petter Larsson. Petter startade 1865 ett varv på Thorskogssidan av Göta Älv. Varvet var mycket lönsamt och gjorde honom till en förmögen man. Hans son, Eskil Larsson, tog över driften vid faderns bortgång 1912 och ärvde då sin fars livsverk. Eskil dog 1926, drygt 50 år gammal. Efter Eskils bortgång såldes slottet av hans änka. Slottet har därefter varit i olika privatpersoners ägo och huvudsakligen använts som privat bostad.


När Andrée går till väders

Svea
Uppstigning med luftballongen ”Svea” 1894, bilden är hämtad från Digitalt Museum.

”Från Henry Lachambre, ballongkonstruk­tören, hvilken som bekant medföljt till Spetsbergen, har den bekante vetenskaps­mannen Gaston Tissandier erhållit ett meddelande om, att allt hittills gått väl. M. Lachambre säger, att ballongens affärd är bestämd till den 25 juli.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 14 juli 1896)