Skridsko på Stora Delsjön var populärt under 1800-talet, Örgryte Idrottssällskap arrangerade ofta tävlingar på isarna.

”Örgryte Idrottssällskap hade i lördags anordnat en treflig klubbafton där sällskapets förmågor på sångens, mu­sikens och deklamationens områden upp­trädde och vunno rättvist bifall.

Telegram afsändes till Helsingborg med tack för visad gästvänlighet vid mästerskapstäflingarne förra året.

Vid förut hållet sammanträde beslöts att första lämpliga söndag afhålla täfiingar i hastighetsåkning på skridskor å Delsjön.

Öfriga täflingar enligt förut bestämda data. Ett tjugutal nya medlemmar intogos i sällskapet. Till april månad förberedes en större uppvisning som särskildt kom­mer att blifva festlig på grund af säll­skapets tioårsjubileum.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 18 januari 1897)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Delsjön ca 1902-03.