”Angående denna sak har nu rapport ingått till kommerskollegium från konsulatet i Algier, och meddelas här ur densamma följande:

Tisdagen den 1 januari 1901 omkring kl. half 7fm. anropade förste maskinisten F.O. Olsson den i Algers hamn liggande ångaren för att bli hämtad ombord af skeppsbåten. Jungmannen Anton Kyytsönen, som från kl. 6 på morgonen skulle haft vakten, hade emellertid några timmar förut kommit berusad ombord och låg vid tillfället i skansen. Emellertid steg han på anmaning upp, men då han kom ut, hade Olsson redan hunnit komma ombord med en annan båt. Maskinisten Olsson gick efter en stund till Kyytsönen, tog honom i kragen och gaf honom ett par slag i hufvudet. Kyytsönen, som bar på en bleckbalja och en del tallrikar, sade till maskinisten: “Mäster har intet med mig att göra, låt mig vara“ och satte lugnt tallrikarna och baljan ifrån sig. Olsson tog honom emellertid i armarna och satte honom med kraft mot relingen. “Det var dj—n, är du så stark“, utropade Kyytsönen och drog sin slidknif, med hvilken han gaf Olsson ett hugg. K. sprang därefter ned för trappan till fördäcket och O. tog några steg för att förfölja honom, men föll och var inom ett par sekunder död. Både O. och K. voro något berusade vid tillfället.

  1. är född 1874 i Björkö i Finland. Han ångrar djupt sin gärning.

Till kommerskollegium har jämväl insändts mordvapnet, en bredbladig, nu blodig och rostig knif.” (Ur: Göteborgs-Posten 7 februari 1901)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Digitalt museum: Lastångfartyget URDA av Göteborg vid Lindholmens Mek. Verkstad, Göteborg omkr. 1900.