Kategori: Matställen

Trädgårdsföreningens restaurant stänger om en vecka

”Trädgårdsföreningens restaurant har nu blott en vecka qvar innan den stänges för säsongen. Det gäller därför nu att begagna tillfället att på den lilla tid som återstår njuta af dir. Sevesos förtjusande sång, som presteras af Düringska damqvintetten. Qvintetten ja, den få vi endast höra tre aftnar till; […]

Göteborgs ångkök

”Det är föga allmänt kändt, att det verkligen finnes ett ångkök i Göteborg. Och ångköket har i visst hänseende så liten likhet med dylika t. ex. i Malmö, Kristiania och Stockholm, att man ej kan förundra sig öfver att det är föga kändt. Mot Göteborgsångkökets mat är emellertid […]