Författar Arkiv

Hallén

Teater

”Å Stora teatern gifves ”Geishan eller téhuset i Japan“ i afton för sista gången — åtminstone tills vidare. I morgon lördag ges ingen föreställ­ning. Förköpet till första nyårspjes-föreställningen börjar i morgon middag kl. 12. “Efter uppvaknandet” heter ett af prinsessan Karadja (dotter af hr L. O. Smith) författadt […]

Folkdansens vänners julgille

”Folkdansens vänner hade i går afton julgille i Coldinuordens festivitetsvåning, som var prydd med julgranar, flaggor och blomsterguirlander. Det dansades flitigt, naturligtvis i natinaldräkter. Programmet upptog Fryksdalspolska, bondkadrilj, daldansen, ”Oxdans” (utförd af ensamt herrar), skrälåt samt Gotlandskadrilj. Ingen spirituösa förekom vid festen, endast vid supén öl, som dracks […]

Räddade i sista minuten

”Besättningen på den danske träångaren ”Pröven”, som annandag jul sprang läck och sjönk utanför Vinga, anlände i går e. m. hit med ”Lärkan” och intogs å Sjömanshemmet. “Pröven“, en 35-årig skuta, som från segelfartyg förvandlats till ångbåt, hade i Marstrand intagit last af sill till Lü­beck. En frisk […]

Den stora julbrådskan år 1898

”Julbrådskan har naturligtvis va­rit stor som vanligt — och till och med mer än vanligt — vid både järnvägar och postanstalter. Från härvarande statsbanestation afsändes under dagarne 16—24 dec. 10,230 kolli paket- och ilgods samt ankommo 5,940 kolli under samma dagar. Förlidet år afsändes å statsbanestationen 8,460 kolli […]

Björnbergska huset och kriget

Vid Norra Hamngatan finns ännu det f. d. Björnbergska huset — det med den höga trappan och de två atlanterna (Thamska huset), här följer nu en skildring av huset och oroligheterna som utspelade sig här 1799. ”Kommerserådet Niklas Björnberg, chef för ett af de på hans tid största […]

En envis tiggare från Varberg hälsade på hos polisen

”Juldagen på förmiddagen inkom på ett nykterhetsvärdshus en person som väckte uppmärksamhet genom besynnerligt beteende. Personen i fråga begärde, erhöll och betalde sin förtäring och aflägsnade sig därefter. På eftermiddagen återkom han till samma ställe, men kunde då hvarken förmås att yttra ett enda ord ej häller att […]

Den vita julen 1895

”Julhelgen har i år utmärkts af den vackraste väderlek. Den förra lördagen fallna snön har fått ligga qvar. Termometern visade på julaftonen 1 gr. under fryspunkten, och har under helgdagarne stadigt fallit, så att i går afton rådde öfver 5 gr. köld. Mindre vattendrag ha isbelagts, och äfven […]

En god och fröjdefull jul

Med följande rader önskade redaktionen på Göteborgs Aftonblad sina läsare en god jul år 1898: ”En god och fröjdefull jul hafva vi äran tillönska alla våra läsare å land och i stad. Tack vare de goda tider i landet, som vi denna jul kunna glädja oss åt, har […]

God Jul!

En riktigt God Jul önskas härmed er alla. Berättelserna ur Göteborgs historia kommer givetvis att fortsätta även under helgerna. Julhälsningen är från ett vykort i Göteborgs Hembygdsförbunds arkiv.

Från Rådhusrätten

”Felaktiga märkrullor. Vid lossningen af ångfartyget “Ariosto” efter dess ankomst hit från Hull 7 sistl. November fanns å farty­get ett fat sirup, som ej var upptaget å märkrullan. På åtal af tullfiskalen dömdes befälhafvaren å ”Ariosto“, kapten F. Dossor, i lördags att härför böta 15 kr. — Befälhafvaren […]

Julklappar orsakar tågförseningar

”Tågförseningar får man nu i följd af den starka jultrafiken af både resande och ilgods vara beredd på under dagarne före jul. Så anlände i morse natttåget från Stockholm en half timme försenadt. Som bevis på den stora julgodstrafiken ifrån Stockholm meddelas, att redan nat­ten till söndagen lastades […]

Passagerarnas utrymme på spårvagnarna

”Högsta tillåtna antal passagerare å spårvagn af den större dimensionen är från och med i morgon 16 (49 centimeter för hvar passagerare) och af den mindre 14 (49,5); de hittills gällande motsvarande siffrorna äro 18 (44,5) och 16 (45), I Stockholm kommer på hvar passage­rare 49,5 centimeter. Detta […]

Hur skall det gå för det gamla Majorna?

Av: Erik Bergendahl, ordförande i Göteborgs Hembygdsförbund ”Det är ett strålande söndagsväder, sådant som vi ofta kunna ha på hösten här i Göteborg. Luften är sval och en lätt bris kommer farande från Västerhavet, fylld med sälta och tångdoft. Solen lyser från en klarblå himmel och i dess […]