Nöjesfältet i kvällsbelysning

”Den pålitlige iakttagaren, som kommer upp till utställningen någon gång vid åttadraget på kvällen, lägger märke till två, sig i motsatt riktning rörande strömmar av människobarn. Den ena, som förefaller trött och något utpumpad, har med all kraft blivit utdriven från hallarnas och montrarnas paradis och söker nu […]

Körkonst eller öfverdådig framfart?

”Målet mot konsul Harald Grebst, åtalad för öfverdådig framfart å Stigbärgstorget och Allmänna vägen, förevar åter i går i polisdomstolen. Svar. lät höra tre vittnen, kusken Frans Söderberg, handlanden Erik Helgesson och bokhållaren Axel Leonard Svensson. Den förstnämnde, som sedan barndomen handskats med hästar, kunde intyga, att svar. […]

Det gick som ett sus bland kvällspubliken på Liseberg

”I går överraskade direktör Jenzén utställningsbesökarna med att ha berg- och dalbanan i gång. Det existerar, som direktör Jenzén torde veta, redan vissa magneter på nöjesfältet, till vilka kvällspubliken suges. Berg- och dalbanan blir med säkerhet nummer ett under hela sommaren. Det gick som ett sus bland kvällspubliken […]

Handelsinstitutets elever lägga sig till med afgångsmössa

”De afgående eleverna vid Göteborgs handelsinstitut hade i går sammankommit för diskuterande af en högviktig fråga, som fått den allvarliga formen: ”Bör en särskild afgångsmössa antagas af institutets elever?” Bland de till ett sjuttiotal uppgående elever som hörsammat kallelsen voro meningarne om nyttan och nöjet med ett dylikt […]

Dagens utställningskrönika

”De åtta tusen gymnaster, som hitväntas till gymnastikfesten, bli de första som i full utsträckning taga utställningens hela massinkvartering i anspråk. Vad bespisningen beträffar har direktör Jacobsson på huvudrestaurangen lovat svara för 3.000. För resten få extra arrangemang vidtagas. Skånes gymnastikförbund har för sina 1,500 deltagare anhållit att […]

Råttkriget inleds

”Råttkriget börjar här i Göteborg i morgon, fredag, enligt hvad hälsovådsnämnden i går tillkännagifvit. Som bekant ha stadsfullmäktige för ändamålet anslagit 5,000 kr. För hvarje här i staden fångad och dödad råtta utbetalas en ersättning af 10 öre dagligen kl. 10-12 f.m. och 4-6 e.m. å följande ställen: […]

Industriens historia på utställningen

”Söker man någon gång på ett eller annat sätt att utforska, vilka avdelningar på utställningen, som äro de mest intressanta, får man naturligtvis de mest skiftande uppgifter. Är man dessutom part i saken och själv har en kraftig känsla av vilken avdelning som är rikligast och mest tilltalande […]

Bråkmakare inför domstol

”Arbetskarlen Johan Fredrik Olsson var full i lördags å Viktoriagatan och gjorde då våldsamt motstånd mot Polisen. I måndags uppträdde han på samma sätt på Magasinsgatan och utöfvade då äfven misshandel å polis. För dessa förseelser dömdes han i går att böta sammanlagt 120 kr., som förvandlades till […]

125,000 besökare ha skådat utställningen i regn

”Tiderna förändras. Den del av året, då det rätteligen borde vara vinter blomma vårlökarna och när det är hänryckningens tid. den underbara pingst, forsar regnet genom takrännorna, mörkret blir tjockt som om hösten och den eventuella vårgrönska, tidigare varma dagar framlockat, drunknar i strida vattufloder. Vi skriva till […]

Slottsskogsvallen i framtiden?

”Göteborg har nyligen fått sitt nya stora idrottstempel invigt, varför det kan vara lämpligt att i detta sammanhang visa en bild av hur det såg ut i Wembley Stadion vid tiden för cupfinalens början mellan West Ham och Bolton. Fullt så mycket folk var det icke vid Slottsskogsvallens […]

Tre sånguppvisningar i staden

”Sånguppvisning ägde i lördags e.m. rum i Annedals skolhus under tillslutning af en stor mängd åhörare. Sångläraren hr O.L. Svensson lät därvid i olika afdelningar flera hundra barn afsjunga ett urval af de sånger, som under året inöfvats, och i sanning förvånande var det resultat, till hvilket ungdomen […]

Postverket på utställningen

”När jag i går kom in i ett större  sällskap herrar, där naturligtvis varenda en talade om utställningen, framhöll någon av de närvarande det glädjande faktum, att fastän utställningen är en kommunal angelägenhet, som endast i ringa mån blivit i tillfälle att åtnjuta statens understöd och beskydd, ha […]

Utställningstolkarna ha lugna dagar

”Alla upptänkliga språk, ända till arabiskan, äro representerade. – Utställningen förfogar även över språkkunnigt vaktmanskap, som nu skall få särskilda igenkänningstecken. Man kan säga att utställningen har en tolkbyrå likaväl som en marskalkbyrå och en kongressbyrå. Till hjälp för alla främlingar, som man i sommar hoppas skola besöka […]

Tysk eskader på besök

”Den tyska eskader, som senast gästat Marstrand, ankom i går middag till Göteborg och inlöpte i hamnen där chefsfartyget ”Niobe” jämte fyra torpedobåtar lade sig vid Sågen och de fyra öfriga torpedobåtarne vid Stora kranen. Ett par hundra man voro på aftonen permitterade för att bese staden och […]

Telegraf och telefon på utställningen

”Även telegrafen är en institution med gamla anor. Det är något, som man blir lvligt övertygad om, när man gör ett besök på Telegrafverkets historiska utställning i den vita staden. Skulle man döma efter utvecklingen av apparaterna borde den vara minst tusen år gammal; så oerhörd är skillnaden […]

En vacker Kristi himmelsfärdsdag

”Kristi himmelfärdsdag ingick med strålande vackert väder, som lockade nog så många ut i naturens sköte. Med matsäckskorgarne under armen syntes stora massor folk redan tidigt på morgonen bege sig ut i allas vår Slottsskog, som nu just fått sommarhabiten färdig, för att tillbringa dagen med barn och […]