Vinteridrott – Fram med skidorna!

”Vi ha nu fått den vinter, som vi så länge väntat på, och i synnerhet de unga förstå att använda den. Det råder ett friskt lif såväl på “Nordens“ skridskobana som på Slottsskogsdammarne. Äfven kälkbacksåkningen har sina idkare, som valt sina stamtillhåll antingen på Flora kullen, där två […]

Gott Nytt År

Alla läsare här på Göteborgs historia tillönskas ett riktigt Gott Nytt År. Det kommer att bli ett år fyllt med läsning. stadens 300- och 350-års firanden kommer att ges stort utrymme. I denna stund är 400 berättelser om staden redo att publiceras under det kommande året, några dagar […]

Paraplybrand och fint vinterväder

Paraplybrand ”Paraplyn brinner! Ropades från alla håll, då i lördags en gentleman kom spatserande Victoriagatan nedåt, bärande i handen ett hopfäldt paraply, som på något mystiskt sät fattat eld och brann friska tag. Dess egare, som icke observerat elden, trodde sig tydligen vara föremål för ett dåligt skämt, […]

Våld mot 6 månaders flicka

”Ingående det upprörande nesliga våldet mot det sex månader gamla flickebarnet, som 22 dennes föröfvades i bokbinderiarbetare 58-årige Olof Pettersons bostad n:r 7 Vasaplatsen, hölls i dag på e. m. slutförhör inför poliskammaren med häktade Petterson samt med dennes arbetskamrat bokbinderiarbetaren ynglingen Viktor Hansson. Petterson förklarade gråtande att […]

Julgranars konservering

”Ett af julens förnämsta glädjeämnen är julgranen, men juldagarne äro knappast förbi, förrän julgranen börjar att barra af sig. En tysk tidning meddelar ott sätt, hvarpå afbarrandet kan ganska länge uppskjutas. Sättet att hålla granen frisk skulle vara detsamma, som användes med afskurna blommor, i det att de […]

Så var julhelgen i Göteborg år 1900

”Julhelgen har i år måst firas i det snart sagdt traditionella Göteborgs- vintervädret — ett ideligt regn och rusk. Det började att dugga på julaftonens förmiddag, det fortsatte så godt som under hela juldagen och annandagen ända tills i går eftermiddag. Och en mulen himmel i dag lofvar […]

Invigningen av Göteborgs spårvägar 1879

”Göteborgs Spårvägar. Den nu färdigbygda delen af spårvägsanläggningen här i staden, linien Brunnsparken Stigbergsliden, invigdes högtidligen i går e.m,, till öfvervarandet hvaraf voro inbjudne landshöfdingen grefve Ehrensvärd, hrr Stadsfullmäktige, Magistraten, Gatu- och Väg förvaltning en, representanter af pressen samt åtskilliga andra personer. Vid 4-tiden på e. m. samlades […]

En sådan vinter!

”Inte en snöflinga — sedan förlidet år! Det år kusliga tider vi lefva i! Våra isbrytare ligga stilla i hamnen, och Slottsskogsdammen öfvar ej den minsta dragningskraft på ungdomen. Vid det här laget borde Slottsskogen genljuda af glada skratt och klingande röster. På den blanka isen skulle en […]

P4 Dokumentär: Broströms

P4 Dokumentär har skapat en serie om fyra avsnitt om familjen Broström. Första avsnittet i den här är berättelsen om familjen som byggde ett redarimperium börjar med att Dan Broström och grosshandlardottern Ann-Ida Mark möts i Göteborg i början av 1900-talet. Men deras kärlek stöter snart på förhinder. […]

Julafton år 1900

”Julen har inträdt med bättre väder än man for endast några dagar sedan vågade hoppas. Den storm som rasade i fredags dref bort de regntunga molnen och gaf oss åtminstone under gårdagen ett det herrligaste väder. Också vim­lade det då litet hvarstädes af promenerande — till och med […]

Texas Jack

”Sporttäflingarnes första dag. I vårsolens glans låg Göteborg i går f. m. Ljumma flägtar drogo då och då svalkande genom kvalmiga gator, öfver heta torg, och smekte ömt som en moder sitt barn, den späda grönskan i parker och alléer. Det var “kungsväder“ i staden vid elfven. Och […]

Orkanlik vinterstorm

”En orkanlik vinterstorm hemsökte i går och i natt vår kust. Det var en af samma slag, som för några år sedan med fruktansvärd styrka rasade på vestkusten. På e. m. i går drefs vattnet in i hamnen och gjorde våldsamma attacker mot bryggorna utefter elfven. På aftonen […]

Ärade trafikanter

”För de ärade trafikanter, som önska uppmuntra spårvägspersonalen å linien Brunnsparken-Getebergsängen med en jul- eller nyårsgåfva, finnas listor utlagda hos herrar Barth:d Dahlgren & C:o, Södra Hamngatan 47, samt hos herrar J.F. Nordström & C:o, Getebergsängen.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 21 december 1900) Bilden i sidhuvudet är hämtad från […]

Automatiska eldsläckningsapparater

”Ett par automatiska eldsläckningsapparater. “Protektor“ och “Ideal”, hvilka i Amerika vunnit stor utbredning, kommer i morgon middag att afprofvas å Brandstationen härstädes. Apparaterna i fråga äro afsedda att anbringas i teatrar, fabriker, upplag, ombord å fartyg o. s. v. Apparaterna kunna med lätthet regleras utifrån och utkasta vattenstrålar […]

I julklappsfrågan

”Dagens brännande fråga, skrifver en välvillig rådgifvare i St. Tidn.: Det vore meningen att nu yttra några ord om sättet att ge familjemedlemmarne emellan. Liksom allting annat, ha äfven julklapparnas värdebegrepp minskats, och den. som möjligen kan, använder hela summor till stora presenter i form af lyxartiklar, dyrbara […]