Författar Arkiv

Hallén

En ryktbar lösilrifvare

”Un­der de senaste trettio åren har den be­kante Fredrik Andersson Lif varit bort­dömd för lösdrifveri i åtta olika län, däraf ej mindre ån åtta gånger här i Göteborg. Lif är därjemte straffad för snatteri och andra resan stöld. Den 21 sistl, augusti kom han senast på fri fot. […]

Folkilsken häst

”Skomakare Johan Albin Bergs 11 årige son blef härom dagen då han passerade öfver Kungsportsavenyen från Vasagatan slagen af en s. k. löshäst vid spårvägarne. Hästen, som led­des af 16-årige Karl Birger Tobiasson, slog utan vidare bakut, hvarvid gossen Berg träf­fades å hakan som sprang i blod och […]

Ty domstolen talar inte engelska

”Mycket besvär har domstolen med de sjö­män på främmande fartyg som studera göteborgssystemet något för grundligt så att de få fristad hos polisen. Härom dagen stod en engelsk matros inför skranket för att han ej tålt den svenska pun­schen. Man sökte med ljus och lykta efter en tolk, […]

Fosforförgiftningen vid Gråbergsgatan

”I går på e. m. hölls inför poliskammaren förnyadt för­hör med brädgårdsarbetaren Johan Ed­vard Gunnarson, som fortfarande sade sig sakna all kännedom om saken. Anderssons 10-årige son meddelade flera för Gunnarson mycket graverande upplys­ningar om dennes förhållande till hustru Andersson, men Gunnarson förklarade hånskrattande allt detta vara uppdiktadt. […]

Första skyltningssöndagen

”Första skyltningssöndagen före jul gynnades af ett väder som loc­kade ut tusentals göteborgare, både gamla och unga, som fyllde affärsgatorna. Våra butiksegare hade i år öfverträffat sig sjelfva och bjödo på en skyltning, som var både smakfull, utsökt för och lockande till köp. Ute i Majorna var det […]

Kvarteret Gatenhjelm – 1942

Gatenhielmska reservatet är en viktig historisk miljö i Göteborg som många gånger varit hotat av allt från brobyggen till rivning för att ge plats åt stora bostadshus. År 1942 gjordes ett radioprogram om området som ger en god inblick i områdets historia: Följ denna länk och lyssna på […]

Nyheter från Cirque du Nord

”Cirque du Nord har i afton flera framstående nyheter att bjuda på. Sålunda visar hr Carré en dresserad hund till häst. Hunden springer bl. a. direkt från marken upp på hästryggen. Vidare uppföres för första gången den af den danske författaren Gustaf Esmann och direktör Caspar arrangerade utstyrsel […]

Ny ångare i stadens handelsflotta

”Göteborgs ångbåtsflotta har nu åter ökats med en 2,000-tons ångare, i det att firman Andersson & Lindberg från England inköpt ångaren ”Lydie”. Denna ångare, som under svensk flagg skall bära namnet ”Meta” och som vän­tas till Göteborg om söndag, är bygd 1887 i Flensburg. Den mäter 2,141 reg.- […]

Nya bilder från Hisingsbron

Hisingsbron som skall ersätta Götaälvbron, enligt planen 2021, växer sakta fram på båda sidor av älven och mitt i där fundamenten till bropelarna nu börjar bli synliga. Under lördagen den 8 december 2018 var det dags för en ny vandring i området för att insamla mer bildmaterial.

Frågan om inlösen af Stora Härlanda

”Kaptenen T. Sylvan hade som be­kant hembjudit landeriet St. Härlanda staden till inlösen för ett pris af 291,000 kr. eller, i händelse staden icke ville be­gagna sig arf sin lösningsrätt, anhållit att upplåtelse å egendomen måtte med­delas grossh. A. G. Johnsson från Chi­cago, varande mellan honom och Sylvan […]

Polisdomstolen, den 5 och 6 December

”Han ångrade sig. Med sänkt hufvud och gråten i halsen stod muirerihandtlangaren David Laurentius Lundbäck inför domarebordet och betygade så trovärdigt att han hvarken varit full eller ställt till uppträde häromdagen på Masthuggstorget och Andra Långgatan. Efter en stund ångrade han sig dock och kom igen som den […]

Tusen berättelser om Göteborg!

Den gångna veckan publicerades den tusende berättelsen om Göteborgs historia här på Goteborgshistoria.com/.se! Om du söker information finns det i högerspalten på hemsidan ett sökfält för fritextsökning. I högerspalten kan du också välja kategori, då får du fram en lista med exempelvis ”Göteborg i jultid” eller ”Eldsvådor”. Det […]

Länsfängelset i Göteborg

”Vid november månads början qvarsutto i länsfängelset 63 män och 22 qvinnor. Under månaden hafva införpassats 307 män och I5 qvinnor och afgått 277 män och 11 qvinnor. Vid månadens slut qvarsutto 93 män och 26 qvinnor. Så­ledes en omsättning under månaden af 610 fångar. Under månaden hafva […]

Olyckshändelse

”Spårvagnskusken n:r 34 Karl Adolf Karlson råkade i går morse ut för en svår olyckshändelse, under det han var stadd i tjänst­göring. Spårvagnen hade nemligen stan­nat å Andra Långgatan mellan Masthuggstorget och Johannesgatan och då den åter skulle sättas i gång gjorde hästen ett ryck, så att en […]

Lefve konkurrensen!

”Lefve konkurrensen! är dagens lösen på alla områden, ej minst bland de handlande och handlande medborgarena. Fiskaren Johan Kristensson tyckte i onsdags förmiddag att han . fått sig dålig plats anvisad med sina fiskebackar på Fisktorget, hvarför han tog sig för att korrigera denna olägenhet genom att flytta […]