Kategori: På reklamplats

Tomter till salu

Hösten 1898 fanns det möjlighet att köpa tomtmark inom Kommendantsängen och idag visas en av de annonser som då kunde vara synliga i tidningen. Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Djupedalsgatan med nybyggda landshövdningehus på Skansbergets västra sida. I bildens nedre kant Linnégatan.

Stor Auktion på Lorensberg

”Genom offentlig auktion som förrättas i utvärdshuset “Lorensberg“ i Göteborg, försäljes för vederbörandes räkning Onsdagen den 21 September 1898 och påföljande dagar en massa lösegendom, bestående af: Möbler, Bord och Stolar, Järn­bord och Järnstolar, Serviser, Duktyg, Bordsilfver och allt slags Nysilfver, Glas och Porslin m.m. Vid samma tillfälle […]

Kraft och styrka för svage och sjuke män!

Känner du dig lite dålig, svag men dåliga nerver och en mage i olag, då kommer dagens läkemedelstips från 1902 troligen inte att hjälpa dig. Det framgår tydligt att det inte fanns några begränsningar i vad en producent kunde lova kring sin produkt! Vad sägs om D:r Sandens […]

Lägenheter på Kungsports-Avenyen

”Särdeles beqväma och eleganta lägenheter finnas att hyra från l:ste Oktober i huset vid Kungsports-Avenyen n:r 27,  8, 6, 5, 4 rum och kök, jungfruk., badr., servr., toilettr. m. m. 2:ne ungkarlsrum med badrum. Personhissar, ledningar för elekt­risk belysning i alla rum. Butiker åt Kristinelundsgatan 9. Vidare upplysningar […]

Vyer från Göteborg och Trollhättan

”Göteborgs litografiska aktiebolag utsänder i dag i mark­naden en serie synnerligen väl utförda fotografier från Göteborg och Trollhättan. Fotografierna, tio till antalet, äro inneslutna i en smakfullt utstyrd kartong och betinga ett pris af 25 öre pr styck, således för hela serien 2: 50. Från Göteborg förekomma vyer […]

Ångbåts-kommunikation emellan England och Götheborg

Wilsons fartyg kom att under 1800-talet frakta mycket gods och inte minst människor över till England, där många reste vidare till USA. Men dagens annons är hämtad 1855, innan den stora emigrationen startat och då var det ”The North of Europe Steam Navigation Comp” som skötte trafiken, Wilson […]

Hårsjukdomar

Lider du av mjäll, klåda, håravfall eller svag hårväxt, då kunde du år 1898 kanske ha frestats att köpa Hårmedlet Protect, framförallt när du läst vilka som intygat hur effektiv produkten var! Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Stäckniningsbild på Södra Allégatan med Renströmska Badanstalten […]

Ångrostadt Kaffe

”Ångrostadt Kaffe har på sista tiden kommit allt mer och mer i bruk. Våra husmödrar hafva insett den stora fördelen att köpa kaffet färdigrostadt se­dan de, genom att profva samma, kommit till insikt om dess stora dryghet och prisbillighet. Den stora allmänheten har allt mer och mer börjat […]

Herr- & Damhattar

På Kyrkogatan 25 kunde göteborgarna 1898 inhandla hattar för både damer och herrar i bland annat filt och strå! Jämför med bilden i sidhuvudet, Kyrkogatan 25 men år 1976. Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Kyrkogatan 25 år 1976, där såldes inte hattar men väl […]

Reklam blir allt viktigare i tidningarna

Under början av 1898 investerade Göteborgs Aftonblad i nya tryckpressar för att kunna möta de ökande kraven på annonsering. Idag visas några exempel på hur annonserna kunde se ut våren 1898. Bilden i sidhuvudet är hämtad ur Göteborgs Aftonblad 9 april 1898

Muntrations-Fest i morgon

”Muntrations-Fest anordnas I morgon Söndag kl. 8 e. i Exercishuset. Medverkande äro hr A. W, B—st, med sina mest roande och uppsluppna bygdehistorier, hvilka föredragas i olika kostymer; Solosång prestera» af hrr Axel Andersson och C. G. Boström, accompagnerade å orgel från Östlind & Almqvist af fröken Anna […]