Författar Arkiv

Hallén

En envis tiggare från Varberg hälsade på hos polisen

”Juldagen på förmiddagen inkom på ett nykterhetsvärdshus en person som väckte uppmärksamhet genom besynnerligt beteende. Personen i fråga begärde, erhöll och betalde sin förtäring och aflägsnade sig därefter. På eftermiddagen återkom han till samma ställe, men kunde då hvarken förmås att yttra ett enda ord ej häller att […]

Den vita julen 1895

”Julhelgen har i år utmärkts af den vackraste väderlek. Den förra lördagen fallna snön har fått ligga qvar. Termometern visade på julaftonen 1 gr. under fryspunkten, och har under helgdagarne stadigt fallit, så att i går afton rådde öfver 5 gr. köld. Mindre vattendrag ha isbelagts, och äfven […]

En god och fröjdefull jul

Med följande rader önskade redaktionen på Göteborgs Aftonblad sina läsare en god jul år 1898: ”En god och fröjdefull jul hafva vi äran tillönska alla våra läsare å land och i stad. Tack vare de goda tider i landet, som vi denna jul kunna glädja oss åt, har […]

God Jul!

En riktigt God Jul önskas härmed er alla. Berättelserna ur Göteborgs historia kommer givetvis att fortsätta även under helgerna. Julhälsningen är från ett vykort i Göteborgs Hembygdsförbunds arkiv.

Från Rådhusrätten

”Felaktiga märkrullor. Vid lossningen af ångfartyget “Ariosto” efter dess ankomst hit från Hull 7 sistl. November fanns å farty­get ett fat sirup, som ej var upptaget å märkrullan. På åtal af tullfiskalen dömdes befälhafvaren å ”Ariosto“, kapten F. Dossor, i lördags att härför böta 15 kr. — Befälhafvaren […]

Julklappar orsakar tågförseningar

”Tågförseningar får man nu i följd af den starka jultrafiken af både resande och ilgods vara beredd på under dagarne före jul. Så anlände i morse natttåget från Stockholm en half timme försenadt. Som bevis på den stora julgodstrafiken ifrån Stockholm meddelas, att redan nat­ten till söndagen lastades […]

Passagerarnas utrymme på spårvagnarna

”Högsta tillåtna antal passagerare å spårvagn af den större dimensionen är från och med i morgon 16 (49 centimeter för hvar passagerare) och af den mindre 14 (49,5); de hittills gällande motsvarande siffrorna äro 18 (44,5) och 16 (45), I Stockholm kommer på hvar passage­rare 49,5 centimeter. Detta […]

Hur skall det gå för det gamla Majorna?

Av: Erik Bergendahl, ordförande i Göteborgs Hembygdsförbund ”Det är ett strålande söndagsväder, sådant som vi ofta kunna ha på hösten här i Göteborg. Luften är sval och en lätt bris kommer farande från Västerhavet, fylld med sälta och tångdoft. Solen lyser från en klarblå himmel och i dess […]

Upptäck Skatås under julen!

Boken ”Upptäck Skatås” visar dig vägen till drygt 20 platser i Delsjöområdet, perfekt att ta med på vandringen under julledigheten! Bokens format gör den lätt att ta med ut. ”Upptäck Skatås” finns dessutom i e-bok format ifall du vill ha den i telefonen eller plattan. Skatås i Delsjöområdet […]

“De deporterade“ å Cirque du Nord

Den 10 december berättades här om nyheter från Cirque du Nord, idag kommer en skildring från föreställningen ”de deporterade”. ”Den stora utstyrselpantomime i 5 afdelningar af den danske författaren hr Gustav Esmann, iscensatt och arrangerad af mr William Caspar, hvilken denna vecka upp­förts å Cirque du Nord å […]

En ryktbar lösilrifvare

”Un­der de senaste trettio åren har den be­kante Fredrik Andersson Lif varit bort­dömd för lösdrifveri i åtta olika län, däraf ej mindre ån åtta gånger här i Göteborg. Lif är därjemte straffad för snatteri och andra resan stöld. Den 21 sistl, augusti kom han senast på fri fot. […]

Folkilsken häst

”Skomakare Johan Albin Bergs 11 årige son blef härom dagen då han passerade öfver Kungsportsavenyen från Vasagatan slagen af en s. k. löshäst vid spårvägarne. Hästen, som led­des af 16-årige Karl Birger Tobiasson, slog utan vidare bakut, hvarvid gossen Berg träf­fades å hakan som sprang i blod och […]

Ty domstolen talar inte engelska

”Mycket besvär har domstolen med de sjö­män på främmande fartyg som studera göteborgssystemet något för grundligt så att de få fristad hos polisen. Härom dagen stod en engelsk matros inför skranket för att han ej tålt den svenska pun­schen. Man sökte med ljus och lykta efter en tolk, […]

Fosforförgiftningen vid Gråbergsgatan

”I går på e. m. hölls inför poliskammaren förnyadt för­hör med brädgårdsarbetaren Johan Ed­vard Gunnarson, som fortfarande sade sig sakna all kännedom om saken. Anderssons 10-årige son meddelade flera för Gunnarson mycket graverande upplys­ningar om dennes förhållande till hustru Andersson, men Gunnarson förklarade hånskrattande allt detta vara uppdiktadt. […]