Arborefästen å Styrsö

”Arborefästen å Styrsö gick af stapeln under gynnsamma auspicier. En rätt kylig blåst besvärade oss af all värmen halfstekta människobarn vid middagstiden, och man befarade, att detta skulle menligt invärka på fäststämningen. Men det visade sig icke vara händelsen. Den lilla vackra Kungsparken låg där alldeles skyddad för […]

Flygveckans invigning uppskjuten

”Den stora internationella flygveckan skulle som bekant öppnats i dag kl. 3 av kronprinsen. På grund av de vidriga väderleksförhållandena har emellertid tävlingsledningen beslutat att uppskjuta invigningen till i morgon, ett beslut som helt naturligt är beklagansvärt, men som dock icke står att ändra på grund av de […]

Koskräck?

”En folkilsken ko åstadkom i går middag stor uppståndelse i Göteborg och vållade flera olyckor. Hon skulle ledas från ett stall vid Färgaregatan, men gjorde sig snart oberoende af sin ledare och skenade i väg snart sagdt genom halfva staden: genom Stampgatan, Drottninggatan, Strandgatan och åter till Stampgatan, […]

Vattenfrågan i Lundby – En fara också för Göteborg

”Få platser i Sverige torde ha vattenfrågan så otillfredsställande ordnad som Lundby å Hisingen invid Göteborg. Hela detta samhälle, bebodt af omkring 10,000 personer, är så godt som i saknad af drickbart vatten. Man har visserligen på sina ställen en eller annan brunn, hvarur den så oundgängliga varan […]

Portarna öppnades till bron

”När portarna öppnades till den nya bron i går kväll, strömmade en intresserad skara in på de breda och bekväma gångbanorna. Man såg långt in på natten beskådande och beundrande kotterier uppehålla sig där. Det nya värket vann allmänt pris – dock var en estetiskt anlagd medborgare missnöjd […]

Skansen Lejonet skall icke bebyggas

”På sistone har man, som vi förut påpekat, kunnat iakttaga ett påbörjadt byggnadsföretag invid skansen Lejonet. Detta har gifvit anledning till det antagandet, att äfven ifrågavarande minnesrika och härligt belägna fästningsvärk skulle kringbebyggas. Enligt hvad fortifikationsbefälhavaren meddelat oss, är des bättre denna farhåga alldeles ogrundad. Han har nämligen […]

Från Göteborgs polisvärld

Dåliga anordningar ”För någon tid sedan var den, som skrifver detta, vittne till en ytterst pinsam scen här i Göteborg. Det var förrästen ute vid Masthugget. En poliskonstapel kom gatan nedför, eskorterad af en till antal ständigt stigande folkmassa. Vi iakttogo icke genast, hvad anledningen till denna egendomliga […]

”Lethe” på Lorensberg

”Sommarteatern på Lorensberg uppförde i lördags för första gången en muntrande enaktare med inlagda kupletter af Harald Leipziger, benämd ”Lethe”, förut spelad här vid friluftsfästen på Köpstadsö för någon vecka sedan. Stycket, typiskt för en sällskapspjes, är ej öfver sig originellt till uppränning, men situationerna äro ofta lustiga […]

Stadsbyggnadsutställningen har öppnat

”Den internationella stadsbyggnadsutställningen har i dag kl. 12 öppnats av prins Eugen i närvaro av representanter för jubileumsutställningens styrelse, stadsfullmäktige och ett betydande antal intresserade. Arbetet med utställningen, som pågått med all intensitet hela natten, hade blivit färdig några timmar före öppnandet. Kl. 12 var emellertid allt klart. […]

Turistströmmen – Sydafrikanska kriget invärkar äfven därpå

”Som Göteborg är en af de stora inkörsportarne eller åtminstone första uppehållsplatsen för turisttrafiken på både Sverige och Norge, så kunna ju företeelserna å detta område här anses ganska allmängiltiga. Det måste därför vara synnerligen glädjande för vårt land att man å sakkunnigt håll enstämmigt gjort den erfarenheten […]

Hatten på!

”Från och med i går middag ståta Göteborgs spårvagnshästar med gula halmhattar, väl ej af senaste parisermode men enigt djurskyddsföreningens modell, med liten sockertoppsformad kulle och så koketta, att hvilken strålande ungmö som hälst skulle vilja tjusa till i en sådan hatt – blott det icke vore hål […]

Nytt krogpalats

”Ett nytt stort krogpalats är nu nära sin fullbordan på barnhsets tomt i hörnet af Torg- och Postgatorna eller samma plats där det s.k. ”märket” fanns under många år. Byggnaden, som uppförts af byggmästaren F.O. Peterson, kommer att i en del af 2:dra och i hela 3:dje våningen […]

Drunknade

”I går vid middagstiden timade den sorgliga händelsen ute vid Hammar, södra skärgården, att hemmasonen Martin Johansson i Åkered, västra Frölunda, under badning omkom därstädes. Johansson, som ej var simkunnig, hade ensam från en båt nära stranden begifvit sig ut i vattnet i tanke att där bottna; men […]