Kategori: Brott & straff

En fälla för inbrottstjufvar

”Jag bröt mig en natt in hos en förmögen ungkarl, berättade en f. d. inbrottstjuf, som upphört att praktisera sitt brottsliga och farliga yrke. Jag kom in i hans sofrum, där mannen låg. Hårda snarkningar öfvertygade mig att han var för­sänkt i djup sömn. På stolen vid sängen […]

Domar

Tidningarna denna dag var fyllda med rapporter kring det spända läget mellan USA och Spanien, hur skulle handeln påverkas av ett krig? Skulle spanska kapare härja på haven? Skulle USA invadera Kanarieöarna? Men i Göteborg pågick livet ändå som vanligt och ett par domar avkunnades: ”Arbetskarlen Karl Oskar […]

När brännvin går in….

Dagens berättelse kommer från Polisdomstolen. ”När brännvin går in. En af de beskedli­gaste pojkar vi ha i Göteborg heter Axel Sig­frid O., och hans högsta njutning är att stå vid städet och i städad takt svänga släggan för att ur den formlösa eldröda massan framslå än ett, än […]

En usel familjefar

”En usel familjefar är förre måleriarbetaren Anders Olsson i Majorna, straf­fad för fem resor stöld. Enligt anmälan af hustrun för han i hemmet skoj och oväsen, störande för deras grannar, samt lemnar nä­stan intet bidrag till underhåll af hustru och barn, hvilka också måst anlita fattigvården. Vidare har […]

Misshandel å hyresgäst

”Anne Charlotte Hansson har nu till laga åtal hos stadsfiskalen i Göteborg anmält husegaren Andreas Nilsson och dennes son handlanden Herman Nilsson, begge boende i huset n:r 9 vid Kaponniergatan, samt timmermannen Herman Andersson, boende i huset n:r 13 vid samma gata, för det de lördagen den 11 […]

En f.d. stadsfiskal häktad för lösdrifveri

”I morse anträffa­des en äldre gråhårig man liggande i en tom järnvägsvagn å Lilla Bommens torg. Han uppgaf sig vara förre stadsfiskalen i Östersund Karl Magnus Robert Palm. Redan 1895 hade Palm gjort ett besök här i Göteborg men blef då genast afsänd till Stockholm. Den 11 sistl. […]

Rädsla och vandalism Biskopsgården

”Dörrar sönderslagna, en hel vägg raserad, sex entrérutor krossade, väggputsen sönderslagen, klotter, takplattor i entréer krossade. På detta sätt har ungdomar i kvarteret kring Blidvädersgatan 14 i Biskopsgården lyckats fördärva nära nog varenda entré och källarutrymme. Men detta är inte det uppseendeväckande, i ställe frapperas man av den […]

Sjöförklaring

”Kollisionen på elfven. Ång. “Vestkustens“ befälhafvare, kapten J. B. Cederberg, afgaf i dag sjöförklaring inför rådhusrättens första afdelning. Den var af följande innehåll: ”Vestkusten” anlände kl. 1,10 e. m. fredagen den 4 dennes till hamnmynningen, då farten vid passerandet af nyckelbojen utanför Röda sten saktades till “sakta maskin“. […]

Statistik över domar vid polisdomstolen under 1897

”I polisdomstolen ha under förlidet år följande antal personer blifvit dömda: man. qvinnor. för   våld mot polis ………………………..  81          4 för   våldsamt motstånd ………………..252          7 för   fridsbrott………………………………….. 3        — för   misshandel……………………………. 494          4 för   sedlighetsbrott ……………….. ……   27          2 för   djurplågeri……………………………. 101          3 för   sabbatsbrott ……………………………..5        […]

Berusad August föll i kanalen

”På hufvudet i Rosenlundskanalen midtför Pustervik ramlade i lördags afton vid ½ 7-tiden arbetaren August Andreasson. Han blef i sista stund uppdragen på, det torra samt fördes i droska till sin bostad n:r 1 vid Paradisgatan. Andreasson som vid tillfället var berusad af starka drycker är instämd till […]

Ung inbrottstjuf

”I går anhölls af polisen 14-årige August Larsson, som 17 dennes genom inbrottsstöld i en vindskrubb i huset n:r 3 vid Rosenlundsgatan tillgrep en klädningskjol, värderad till 6 kronor och till­hörig änkefru Charlotta Ulrika Sjöborg. Kjo­len pantsatte han för 3 kronor i Majornas Pantaktiebolags kontor. Fruktande för polisen […]

Farlig tvångsarbetsfånge

”En för allmänna säkerhe­ten farlig person förre tvångsar­betsfången Karl Sigfrid Erikson Nyman, en ökänd poliskund, införpassades i dag på e. m. till cellfängelset. I afsikt att sälja kramvaror ingick han i går afton vid 7-tiden i huset n:r 1 vid Smedjegatan, där han i Börjesonska lägenheten tillgrep en […]

Ingen respekt för fängelserna – hårdare straff behövs!

Vi fortsätter idag på temat fängelser och läser ett inlägg i debatten om hur fångarna skall behandlas. Respekten, eller fruktan för fängelsesystemet var borta och det fanns de som önskade hårdare bestraffningar, låter inte detta bekant? ”Den aftagande respekten för fängelset framhålles i fångvårdsstyrelsons berättelse för år 1896 […]

Prygelstraff det enda som hjelper

Dagens skildring av bestraffningar i 1890-talets svenska fängelser kommer ursprungligen från DN och handlar om Långholmen men motsvarande bestraffningar utfördes givetvis även i Göteborg. ”Rörande de disiplinära straffen inom fängelserna och särskildt prygelstraffen har direktör Palm å Långholmen till en medarbetare i D. N. uttalat följande: Direktören kan […]

Ett nattligt äfventyr

”På ett nattligt äfventyr som slutade illa begåfvo sig nyårsaftonen på qvällen följande ynglingar och fabriksflickor ut: Smedhantlangaren Karl Isidor Larsson, bo­ende nr 34 Majornas sjette rote och född 1879, förre måleriarbetaren 18 årige Johan Albert Johanson, nr 35 Litt. B i Majornas sjette rote, och förre snickerilärlingen […]

De flytande ölkrogarne

”Om de flytande ölkrogarne å rivieret hölls i dag på e. m. förnyadt förhör inför poliskammaren. Öltapparen Elias Börjesson, n:r 40 Norra Hamngatan, anförde genom ombud, utköra­ren Niklas Larsson, att en dylik försälj­ning som den öfverklagade ej egt rum från hans affär, sedan biträdet Nordahl flyt­tat. Öltapparen Andreas […]