Kategori: Brott & straff

Berusad August föll i kanalen

”På hufvudet i Rosenlundskanalen midtför Pustervik ramlade i lördags afton vid ½ 7-tiden arbetaren August Andreasson. Han blef i sista stund uppdragen på, det torra samt fördes i droska till sin bostad n:r 1 vid Paradisgatan. Andreasson som vid tillfället var berusad af starka drycker är instämd till […]

Ung inbrottstjuf

”I går anhölls af polisen 14-årige August Larsson, som 17 dennes genom inbrottsstöld i en vindskrubb i huset n:r 3 vid Rosenlundsgatan tillgrep en klädningskjol, värderad till 6 kronor och till­hörig änkefru Charlotta Ulrika Sjöborg. Kjo­len pantsatte han för 3 kronor i Majornas Pantaktiebolags kontor. Fruktande för polisen […]

Farlig tvångsarbetsfånge

”En för allmänna säkerhe­ten farlig person förre tvångsar­betsfången Karl Sigfrid Erikson Nyman, en ökänd poliskund, införpassades i dag på e. m. till cellfängelset. I afsikt att sälja kramvaror ingick han i går afton vid 7-tiden i huset n:r 1 vid Smedjegatan, där han i Börjesonska lägenheten tillgrep en […]

Ingen respekt för fängelserna – hårdare straff behövs!

Vi fortsätter idag på temat fängelser och läser ett inlägg i debatten om hur fångarna skall behandlas. Respekten, eller fruktan för fängelsesystemet var borta och det fanns de som önskade hårdare bestraffningar, låter inte detta bekant? ”Den aftagande respekten för fängelset framhålles i fångvårdsstyrelsons berättelse för år 1896 […]

Prygelstraff det enda som hjelper

Dagens skildring av bestraffningar i 1890-talets svenska fängelser kommer ursprungligen från DN och handlar om Långholmen men motsvarande bestraffningar utfördes givetvis även i Göteborg. ”Rörande de disiplinära straffen inom fängelserna och särskildt prygelstraffen har direktör Palm å Långholmen till en medarbetare i D. N. uttalat följande: Direktören kan […]

Ett nattligt äfventyr

”På ett nattligt äfventyr som slutade illa begåfvo sig nyårsaftonen på qvällen följande ynglingar och fabriksflickor ut: Smedhantlangaren Karl Isidor Larsson, bo­ende nr 34 Majornas sjette rote och född 1879, förre måleriarbetaren 18 årige Johan Albert Johanson, nr 35 Litt. B i Majornas sjette rote, och förre snickerilärlingen […]

De flytande ölkrogarne

”Om de flytande ölkrogarne å rivieret hölls i dag på e. m. förnyadt förhör inför poliskammaren. Öltapparen Elias Börjesson, n:r 40 Norra Hamngatan, anförde genom ombud, utköra­ren Niklas Larsson, att en dylik försälj­ning som den öfverklagade ej egt rum från hans affär, sedan biträdet Nordahl flyt­tat. Öltapparen Andreas […]

Utslag i Polisdomstolen

”Djurplågeri. Åkaredrängen August Fri­berg, boende i huset nr 40 Paradisgatan, bo­tade 20 kr., för det han vid körslor begagnat en med brottsår behäftad häst. Droskkusken Johan August Hessel, anställd hos droskegaren Janne G. Jonsson, körde i tisdags så ovarsamt i Nya allén invid Järn­torget, att han körde på […]

Knivattack eller olyckshändelse?

”För knifhugg mot stufveriarbeta­ren Johan Johanson n:r 25 Bergsgatan har stufveriarbetaren Charles Emil Anderson n:r 40 Vegagatan i dag på e. m. undergått för­hör inför poliskammaren. Då de båda i lördags qväll vid ½ 9-tiden passerade Packhusgatan, hade enligt Johahsons uppgift hans kamrat med dragen knif mättat ett […]

Falskt allarm

”Den sinnesförvirrade ynglingen Erik Kornelius Andreasson från Örgryte, hvilken i början af månaden un­der högljudda rop uppträdde på utsidan af Domkyrkotornet, allarmerade i går middag vid ½ 2-tiden brandcorpsen från brandskåpet å Nordströmska huset snedt emot Eriksbergs bryggeri å Getebergsängen. Då brandmanskapet såväl från hufvudstationen som från stationen […]

Flertalet ledare för pojkligorna är nu i fängelse

Det kanske blev lite lugnare på gatorna i Göteborg efter att polisen lyckats med att rensa bort ledarskiktet:  ”De fleste anförarne för pojkligorna sitta nu inom lås och bom. I dag på e. m. häktades en ökänd ligapojke David Laurentius Lundbäck, som 6 sistl. sep­tember varnades för lösdrifveri. […]

Nya häktningar af tjufaktige ligapojkar

Problem med ungdomsgäng har alltid funnits, på 1890-talet kallades de för ”ligapojkar”. Deras framfart skildrades utförligt den 2 november 1897 av Göteborgs Aftonblad. ”Utom förut omnämnde häktade Georg Kristian Niklasson (“Geta“ kallad), Axel Vilhelm Högström, Herbert Amandus Olsson och Karl Viktor Hansson i Haga blef i dag på […]

Träd utmed Östra hamngatan & poliser till Olskroken

Idag återges två insändare ur tidningen den 27 oktober 1897. Den första önskade att få planteringar utmed Östra hamngatan när väl kanalen var igenfylld och den andra lyfte fram ordningsproblemen i den tidens snabbt växande förort Olskroken. ”Igenfyllandet af Östra Hamnkanalen. Det är att hoppas att hrr Stadsfullmäktige […]

Varning till allmänheten

”Anhålles vördsamt om plats i Göteborgs Aftonblad för följande varning till allmän­heten och särskildt till dem som ha möble­rade rum till uthyrning. Det finnes här i staden en gammal ärkebedragare som går så att säga ur hus i hus och narrar folk att till sig upplåta bostad, men […]

Kortvarig frihet för Axel

”Friheten blef kort för ynglingen Axel Ludvig Edvin Jönsson, hvilken för ett par veckor redan lösgafs ur fängelset, där han undergått 18 månaders straffarbete för miss­handel af polis med lifsfarligt vapen. Han har nu återigen slagit sig i slang med en liga illa kända ynglingar och qvinnor, hvilka […]

Ostsmörgåsar, vin och pengar blev tjuvarnas byte

”Ett band inbrottstjufvar var natten till gårdagen i liflig verksamhet å den aflägsna Mariebergsgatan där de gjorde påhelsning på ej mindre än fyra olika ställen. På en snickareverkstad tillgrepo de åtskilliga verktyg. I två speceributiker utgjordes rofvet af vexelkassorna, 2 butel­jer vin, 4 buteljer porter och en mängd […]