Kategori: Berömda personer

Den stora avskedsfesten för Andrée

”Ett historiskt-geografiskt ögonblick. Det Ögonblick, då “Virgo“ i går lade ut från Göteborgs kaj för att föra den Andréeska nordpolsexpeditionen mot sitt mål ut i det okända kan man med fog gifva ofvanstående benämning. Det nästa historisk-geografiska momentet i denna alldeles enastående odyssée blir det då ballongen från […]